امروز : پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ - ۹:۲۳ ذخیره فایل ارسال به دوستان

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ساری اعلام شد

فرمانداری ساری اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی این شهر را صلاحیتشان برای حضور در رقابت های انتخاباتی تائید شد، اعلام کرد .

به گزارش عصرساري، از مجموع ۱۸۱ داوطلب ثبت نام شده ، صلاحیت ۱۵۳ نفر برای حضوردر رقابت های انتخاباتی جهت تصدی کرسی های شورای اسلامی این شهر تائید شده است.
شورای اسلامی شهر ساری ۹ عضو دارد و رای دهندگان باید در روز اخذ رای حداکثر اسامی ۹ نفر را در برگه رای بنویسیند.
هیات اجرایی شهرستان ساری مستقر در فرمانداری این شهر اعلام کرد که در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور این هیات از تاریخ انتشار این آگهی اسامی نامزدها تا ۲ روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.
این هیات تاکید کرد : شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده شهر ساری به شرح زیر است :
– ۱ آقای سیدمهدی احمدی فرزند سید حسین کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای قاسم احمدیان پور فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای سیدمرتضی احمدی سقندیکلائی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای سیامک آذربرزین فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۲۷
– ۵ آقای مصطفی آران دینکی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۸
– ۶ آقای اسمعیل اژکان فرزند غفار کد نامزد ۱۲۹
– ۷ آقای محمد اسلامی فولادی فرزند اسحق علی کد نامزد ۱۴۲
– ۸ آقای قاسم اصغری آقمشهدی فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای فتاح اعزی فرزند علی کد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقای سیدعلی آقامیری فرزند میرآقا بابا کد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ آقای ابراهیم امان زاده بنه فرزند خسرو کد نامزد ۱۴۹
– ۱۲ آقای علی اصغر انتظاری سنگسرکی فرزند احمد کد نامزد ۱۵۱
– ۱۳ آقای قاسمعلی ایران منش کد نامزد ۱۵۲
– ۱۴ آقای مرتضی بابائی لولتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۸
– ۱۵ آقای حسین بارانی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۵۹
– ۱۶ آقای جمال باقری نسامی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۱
– ۱۷ خانم فائزه باکوئی فرزند معزالدین کد نامزد ۱۶۲
– ۱۸ آقای سبحان بخشی موسی کلائی فرزند تقی کد نامزد ۱۶۴
– ۱۹ خانم زهرا بردیا فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۵
– ۲۰ آقای حسین برزگرورنامی فرزند قلی کد نامزد ۱۶۷
– ۲۱ آقای سیدغلامرضا بنی احمد فرزند سید عبدالله کد نامزد ۱۶۹
– ۲۲ آقای سعید بهاری اردشیری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۱
– ۲۳ آقای محمد پوریائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۲
– ۲۴ آقای سیدمیلاد تقوی فرزند سیدجمال الدین کد نامزد ۱۷۴
– ۲۵ آقای اکبر تقی پور فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵
– ۲۶ آقای سیدمحمد جعفری فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۷۹
– ۲۷ آقای غلامحسین جلالی فرزند عابدین کد نامزد ۱۸۱
– ۲۸ آقای سیدکاظم جمالیان فرزند میرمختار کد نامزد ۱۸۴
– ۲۹ خانم رویا حاجی زاده حاجی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶
– ۳۰ آقای کوروش حبیبی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۸۷
– ۳۱ آقای حبیب اله حبیبی سرخکلائی فرزند روح اله کد نامزد ۱۸۹
– ۳۲ آقای سیدعلی حجازی فرزند سید علی محمد کد نامزد ۱۹۱
– ۳۳ آقای رامین حسین زاده فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۲
– ۳۴ آقای رضا حسین زاده پرکوهی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۹۴
– ۳۵ آقای سیدکمال حسینی بالادزائی فرزند سیداقاجان کد نامزد ۱۹۶
– ۳۶ آقای سیف اله خادم فرزند بهرام کد نامزد ۱۹۷
– ۳۷ خانم فاطمه خادمی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۸
– ۳۸ آقای موسی خداشناس ریکنده فرزند سبحان کد نامزد ۲۱۲
– ۳۹ خانم زهرا خلخالی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۱۴
– ۴۰ آقای محمدعلی خلیلی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۵
– ۴۱ آقای یوسف خلیلی آتنی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱۶
– ۴۲ آقای علی اکبر خورشیدی فرزند قربان کد نامزد ۲۱۷
– ۴۳ آقای علی حسین داهول فرزند نوراله کد نامزد ۲۱۹
– ۴۴ آقای جواد رئیسی آتنی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۲
– ۴۵ آقای حسن رادنیا فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۴۵
– ۴۶ آقای کرامت رجبی برنتی فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۶
– ۴۷ آقای علی رحیمی رسکتی فرزند رحمت کد نامزد ۲۴۸
– ۴۸ آقای مهدی رستمی اسطلخی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴۹
– ۴۹ آقای محمد رستمیان فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۱
– ۵۰ آقای مهدی رضائی فرح آبادی فرزند ایرج کد نامزد ۲۵۲
– ۵۱ آقای سیدمرتضی رضویان امرئی فرزند میرنبی اله کد نامزد ۲۵۴
– ۵۲ آقای سیدپرویز رضوی ساداتی فرزند سید علم کد نامزد ۲۵۶
– ۵۳ آقای عقیل رفیعی فرزند اسکندر کد نامزد ۲۵۷
– ۵۴ آقای حمید رمضانی فرزند پاشاه کد نامزد ۲۵۹
– ۵۵ آقای کمیل رمضانی فرزند احمد کد نامزد ۲۶۱
– ۵۶ آقای رضا رنجبر فرزند علی کد نامزد ۲۶۲
– ۵۷ آقای جواد رنجبرپاشاکلائی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۶۴
– ۵۸ آقای احمد روستانژادعربانی فرزند محمود کد نامزد ۲۶۵
– ۵۹ آقای سیدجمال زارع سلیمان محله فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۶۷
– ۶۰ آقای عمران زارعی فرزند ولی الله کد نامزد ۲۶۸
– ۶۱ آقای علی اکبر زلیکانی فرزندحسینعلی کد نامزد ۲۷۱
– ۶۲ آقای علی اکبر زلیکانی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۲
– ۶۳ آقای احمد زیارلاریمی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۴
– ۶۴ آقای سیدقاسم ساداتی فرزند سیدفضل اله کد نامزد ۲۷۵
– ۶۵ آقای سیدمهدی ساده فرزند سیدموسی کد نامزد ۲۷۶
– ۶۶ آقای مجید سبحانی سوادرودباری فرزند ارسلان کد نامزد ۲۷۸
– ۶۷ آقای سیدیاسر سلیم بهرامی فرزند میرفتاح کد نامزد ۲۸۲
– ۶۸ آقای پرویز شعبانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۸۵
– ۶۹ آقای روح الله شعبانی دولت آبادی فرزند عبداله کد نامزد ۲۸۷
– ۷۰ آقای مرتضی شعبانی عالیواکی فرزند رمضان کد نامزد ۲۸۹
– ۷۱ آقای علی جان شمشیربند فرزند قنبر کد نامزد ۲۹۱
– ۷۲ آقای رضا شیرزادچناری فرزند معصومعلی کد نامزد ۲۹۲
– ۷۳ آقای سیدمجتبی صالحی مشهور به سید امیر فرزند سید عباس کد نامزد ۲۹۵
– ۷۴ آقای سیدمرتضی صالحی مشهور به سید احمد فرزند میرصالح کد نامزد ۲۹۶
– ۷۵ آقای سیدحسین صالحی نیا مشهور به صالح فرزند میرصالح کد نامزد ۲۹۷
– ۷۶ آقای مسعود صفری فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۹۸
– ۷۷ آقای بهمن صفری مرمتی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۴
– ۷۸ آقای علی اکبر عابدینی فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱۶
– ۷۹ آقای مجید عالیشاه مشهور به فرزند صفر کد نامزد ۴۱۷
– ۸۰ خانم فاطمه عباس زاده جویباری فرزند عباس کد نامزد ۴۱۸
– ۸۱ آقای علی عباسی فرزند شعبان کد نامزد ۴۱۹
– ۸۲ آقای ابوذر عباسی رستاقی فرزند علی کد نامزد ۴۲۱
– ۸۳ آقای الیاس عبدی کارکنده فرزند علی کد نامزد ۴۲۴
– ۸۴ خانم مرضیه عبوری فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲۵
– ۸۵ آقای اسماعیل عرب فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۲۶
– ۸۶ آقای میلاد عرب فرزند ناصر کد نامزد ۴۲۷
– ۸۷ آقای اسفندیار عشوری سوادکوهی فرزند قربان کد نامزد ۴۲۹
– ۸۸ آقای سیدعلی علمدار فرزند سید حسین کد نامزد ۴۵۲
– ۸۹ آقای سیدمهدی علوی فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۴۵۴
– ۹۰ آقای جمشید عمرانی فر فرزند احمد کد نامزد ۴۵۶
– ۹۱ آقای محمد عنایتی پرچنکی فرزند عزت اله کد نامزد ۴۵۷
– ۹۲ آقای محمدرضا فردین فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۵۹
– ۹۳ خانم سارا فرهمندراد فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۱
– ۹۴ آقای سیدحسین قادری پائین کولائی فرزند سید علی کد نامزد ۴۶۲
– ۹۵ خانم اشرف السادات قاسمی فرزند سید قاسم کد نامزد ۴۶۴
– ۹۶ آقای سیدجمشید قاسمی فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۶۵
– ۹۷ آقای قاسم قاسمی فرزند علی کد نامزد ۴۶۷
– ۹۸ آقای محمدرضا قاسمی سیدمحله فرزند علی کد نامزد ۴۶۹
– ۹۹ آقای مجتبی قربانی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۱
– ۱۰۰ آقای مجید قربانی فرزند رحمن کد نامزد ۴۷۲
– ۱۰۱ آقای مرتضی قربانی فرزند حسین کد نامزد ۴۷۴
– ۱۰۲ خانم زینب قلی نژاد فرزند روح اله کد نامزد ۴۷۶
– ۱۰۳ آقای آرمان قلی نژادپاجی فرزند داریوش کد نامزد ۴۷۸
– ۱۰۴ خانم ماه سلطان کاشی فرزند احمد کد نامزد ۴۷۹
– ۱۰۵ آقای علی رضا کاظمی کاوردی فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۸۱
– ۱۰۶ آقای حسین کاوه تلاوکی فرزند قاسم کد نامزد ۴۸۲
– ۱۰۷ آقای مهدی کردان فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴
– ۱۰۸ خانم نجمه کفشگرکیاسری فرزند عابدین کد نامزد ۴۸۵
– ۱۰۹ آقای بابک کلانتری فرزند محمدتقی کد نامزد ۴۸۶
– ۱۱۰ آقای سیدهادی کلانتری فرزند سید ابراهیم کد نامزد ۴۸۷
– ۱۱۱ آقای میثم کوثری لنگری فرزند محمود کد نامزد ۴۹۱
– ۱۱۲ آقای موسی کولائیان فرزند مهدی کد نامزد ۴۹۲
– ۱۱۳ آقای فرزاد گوهردهی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۹۴
– ۱۱۴ آقای سیدیوشع لاریمی فرزند یوسف کد نامزد ۴۹۵
– ۱۱۵ آقای محمدهادی لقمانپور فرزند محمد کد نامزد ۴۹۶
– ۱۱۶ خانم مستوره لمعانی فرزند عادل کد نامزد ۴۹۷
– ۱۱۷ آقای محسن متولیان شاه رضائی فرزند محمود کد نامزد ۴۹۸
– ۱۱۸ آقای مجتبی محسنی ارزفونی فرزند باب الله کد نامزد ۵۱۴
– ۱۱۹ آقای اسحق محمدپور فرزند دوستعلی کد نامزد ۵۱۵
– ۱۲۰ آقای همت محمدنژاد فرزند محمود کد نامزد ۵۱۶
– ۱۲۱ آقای سیدمحسن محمدی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۵۱۷
– ۱۲۲ آقای محمدحسن محمدی کیادهی فرزند محمد قلی کد نامزد ۵۱۹
– ۱۲۳ آقای علیرضا مختارزاده فرزند یوسف رضا کد نامزد ۵۲۴
– ۱۲۴ آقای سیدمسعود مدینه فرزند سید ضیا کد نامزد ۵۲۶
– ۱۲۵ آقای محمدجواد مرادی کیاپی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۲۷
– ۱۲۶ آقای رضا مشاهدی فرزند حسن کد نامزد ۵۲۸
– ۱۲۷ آقای مصطفی معافی فرزند قنبرعلی کد نامزد ۵۲۹
– ۱۲۸ آقای حسین مهدیان فرزند رمضانعلی کد نامزد ۵۴۵
– ۱۲۹ آقای محمدحسین مهران فر فرزند مهدی کد نامزد ۵۴۶
– ۱۳۰ آقای احسان میرزائی سروکلائی فرزند فیض اله کد نامزد ۵۴۹
– ۱۳۱ آقای سیدداود میرفضلی فرزند سید نظام کد نامزد ۵۶۱
– ۱۳۲ آقای سیداحمد میری فرزند میرعبداله کد نامزد ۵۶۲
– ۱۳۳ آقای عباس نجاریان ساروی فرزند محمد کد نامزد ۵۶۴
– ۱۳۴ آقای رضا نجفی فرزند نجف کد نامزد ۵۶۵
– ۱۳۵ آقای عابس نصیری فرزند ناصر کد نامزد ۵۶۷
– ۱۳۶ آقای سیدعبدالحسین نصیری ولیک بنی فرزند سیدکریم کد نامزد ۵۶۸
– ۱۳۷ آقای حسین نظری فرزند محمود کد نامزد ۵۶۹
– ۱۳۸ آقای قوام الدین نظری خادم الشریعه فرزند عبدالله کد نامزد ۵۷۱
– ۱۳۹ آقای حامد نظری هشجین فرزند امین کد نامزد ۵۷۲
– ۱۴۰ آقای فیض اله نفجم فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۴
– ۱۴۱ آقای فرامرز نقیبی علمداردهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۷۵
– ۱۴۲ آقای ناصر نقی زاده فرزند حسین کد نامزد ۵۷۶
– ۱۴۳ آقای محمد نونهال خوشروئی فرزند محمود کد نامزد ۵۷۸
– ۱۴۴ آقای منصور نیستانی فرزند محمد کد نامزد ۵۷۹
– ۱۴۵ آقای غلام رضا نیک دوز فرزند محمد کد نامزد ۵۸۱
– ۱۴۶ آقای سیدسعید هاشمی سلیمی فرزند سیدحمید کد نامزد ۵۸۲
– ۱۴۷ آقای روح اله واحدی خرم آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۸۴
– ۱۴۸ خانم سمیرا ورداسبی جویباری فرزند خلیل ا… کد نامزد ۵۸۵
– ۱۴۹ آقای مصطفی ولی فرزند باب اله کد نامزد ۵۸۶
– ۱۵۰ خانم بهاره وهابی فرزند عبدالوهاب کد نامزد ۵۸۷
– ۱۵۱ آقای عبداله یزدانی فرزند یحیی کد نامزد ۵۸۹
– ۱۵۲ آقای سیدحسین یوسفی فرزند سیدنعمت اله کد نامزد ۵۹۱
– ۱۵۳ آقای کوروش یوسفی ساداتی فرزند دوستعلی کد نامزد ۵۹۲

ارسال دیدگاه

دوره شهید اوینی
نشر خبر
تیتر امروز
سیمرغ ما
بلاغ
یتیم خانه
آشکده
خبرنگار