رفتن به بالا

سایت خبری تحلیلی شهرستان ساری

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


 • شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۹
 • السبت ۷ شوال ۱۴۴۱
 • 2020 Saturday 30 May
 • فرمانداری ساری اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی این شهر را صلاحیتشان برای حضور در رقابت های انتخاباتی تائید شد، اعلام کرد .

  به گزارش عصرساري، از مجموع 181 داوطلب ثبت نام شده ، صلاحیت 153 نفر برای حضوردر رقابت های انتخاباتی جهت تصدی کرسی های شورای اسلامی این شهر تائید شده است.
  شورای اسلامی شهر ساری 9 عضو دارد و رای دهندگان باید در روز اخذ رای حداکثر اسامی 9 نفر را در برگه رای بنویسیند.
  هیات اجرایی شهرستان ساری مستقر در فرمانداری این شهر اعلام کرد که در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور این هیات از تاریخ انتشار این آگهی اسامی نامزدها تا 2 روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.
  این هیات تاکید کرد : شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
  اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده شهر ساری به شرح زیر است :
  – 1 آقای سیدمهدی احمدی فرزند سید حسین کد نامزد 124
  – 2 آقای قاسم احمدیان پور فرزند ابوالفضل کد نامزد 125
  – 3 آقای سیدمرتضی احمدی سقندیکلائی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 126
  – 4 آقای سیامک آذربرزین فرزند هوشنگ کد نامزد 127
  – 5 آقای مصطفی آران دینکی فرزند احمد کد نامزد 128
  – 6 آقای اسمعیل اژکان فرزند غفار کد نامزد 129
  – 7 آقای محمد اسلامی فولادی فرزند اسحق علی کد نامزد 142
  – 8 آقای قاسم اصغری آقمشهدی فرزند نورمحمد کد نامزد 146
  – 9 آقای فتاح اعزی فرزند علی کد نامزد 147
  – 10 آقای سیدعلی آقامیری فرزند میرآقا بابا کد نامزد 148
  – 11 آقای ابراهیم امان زاده بنه فرزند خسرو کد نامزد 149
  – 12 آقای علی اصغر انتظاری سنگسرکی فرزند احمد کد نامزد 151
  – 13 آقای قاسمعلی ایران منش کد نامزد 152
  – 14 آقای مرتضی بابائی لولتی فرزند محمدرضا کد نامزد 158
  – 15 آقای حسین بارانی فرزند قربانعلی کد نامزد 159
  – 16 آقای جمال باقری نسامی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 161
  – 17 خانم فائزه باکوئی فرزند معزالدین کد نامزد 162
  – 18 آقای سبحان بخشی موسی کلائی فرزند تقی کد نامزد 164
  – 19 خانم زهرا بردیا فرزند مرتضی کد نامزد 165
  – 20 آقای حسین برزگرورنامی فرزند قلی کد نامزد 167
  – 21 آقای سیدغلامرضا بنی احمد فرزند سید عبدالله کد نامزد 169
  – 22 آقای سعید بهاری اردشیری فرزند عباسعلی کد نامزد 171
  – 23 آقای محمد پوریائی فرزند قربانعلی کد نامزد 172
  – 24 آقای سیدمیلاد تقوی فرزند سیدجمال الدین کد نامزد 174
  – 25 آقای اکبر تقی پور فرزند رمضان کد نامزد 175
  – 26 آقای سیدمحمد جعفری فرزند سیدعلی کد نامزد 179
  – 27 آقای غلامحسین جلالی فرزند عابدین کد نامزد 181
  – 28 آقای سیدکاظم جمالیان فرزند میرمختار کد نامزد 184
  – 29 خانم رویا حاجی زاده حاجی فرزند حسن کد نامزد 186
  – 30 آقای کوروش حبیبی فرزند شعبانعلی کد نامزد 187
  – 31 آقای حبیب اله حبیبی سرخکلائی فرزند روح اله کد نامزد 189
  – 32 آقای سیدعلی حجازی فرزند سید علی محمد کد نامزد 191
  – 33 آقای رامین حسین زاده فرزند قاسم کد نامزد 192
  – 34 آقای رضا حسین زاده پرکوهی فرزند یوسفعلی کد نامزد 194
  – 35 آقای سیدکمال حسینی بالادزائی فرزند سیداقاجان کد نامزد 196
  – 36 آقای سیف اله خادم فرزند بهرام کد نامزد 197
  – 37 خانم فاطمه خادمی فرزند محمدعلی کد نامزد 198
  – 38 آقای موسی خداشناس ریکنده فرزند سبحان کد نامزد 212
  – 39 خانم زهرا خلخالی فرزند اسمعیل کد نامزد 214
  – 40 آقای محمدعلی خلیلی فرزند حسین کد نامزد 215
  – 41 آقای یوسف خلیلی آتنی فرزند مصطفی کد نامزد 216
  – 42 آقای علی اکبر خورشیدی فرزند قربان کد نامزد 217
  – 43 آقای علی حسین داهول فرزند نوراله کد نامزد 219
  – 44 آقای جواد رئیسی آتنی فرزند حسن کد نامزد 242
  – 45 آقای حسن رادنیا فرزند غلامعلی کد نامزد 245
  – 46 آقای کرامت رجبی برنتی فرزند جعفر کد نامزد 246
  – 47 آقای علی رحیمی رسکتی فرزند رحمت کد نامزد 248
  – 48 آقای مهدی رستمی اسطلخی فرزند رحمت اله کد نامزد 249
  – 49 آقای محمد رستمیان فرزند رجبعلی کد نامزد 251
  – 50 آقای مهدی رضائی فرح آبادی فرزند ایرج کد نامزد 252
  – 51 آقای سیدمرتضی رضویان امرئی فرزند میرنبی اله کد نامزد 254
  – 52 آقای سیدپرویز رضوی ساداتی فرزند سید علم کد نامزد 256
  – 53 آقای عقیل رفیعی فرزند اسکندر کد نامزد 257
  – 54 آقای حمید رمضانی فرزند پاشاه کد نامزد 259
  – 55 آقای کمیل رمضانی فرزند احمد کد نامزد 261
  – 56 آقای رضا رنجبر فرزند علی کد نامزد 262
  – 57 آقای جواد رنجبرپاشاکلائی فرزند سیف اله کد نامزد 264
  – 58 آقای احمد روستانژادعربانی فرزند محمود کد نامزد 265
  – 59 آقای سیدجمال زارع سلیمان محله فرزند سیدحسین کد نامزد 267
  – 60 آقای عمران زارعی فرزند ولی الله کد نامزد 268
  – 61 آقای علی اکبر زلیکانی فرزندحسینعلی کد نامزد 271
  – 62 آقای علی اکبر زلیکانی فرزند حسین کد نامزد 272
  – 63 آقای احمد زیارلاریمی فرزند حسین کد نامزد 274
  – 64 آقای سیدقاسم ساداتی فرزند سیدفضل اله کد نامزد 275
  – 65 آقای سیدمهدی ساده فرزند سیدموسی کد نامزد 276
  – 66 آقای مجید سبحانی سوادرودباری فرزند ارسلان کد نامزد 278
  – 67 آقای سیدیاسر سلیم بهرامی فرزند میرفتاح کد نامزد 282
  – 68 آقای پرویز شعبانی فرزند علی اصغر کد نامزد 285
  – 69 آقای روح الله شعبانی دولت آبادی فرزند عبداله کد نامزد 287
  – 70 آقای مرتضی شعبانی عالیواکی فرزند رمضان کد نامزد 289
  – 71 آقای علی جان شمشیربند فرزند قنبر کد نامزد 291
  – 72 آقای رضا شیرزادچناری فرزند معصومعلی کد نامزد 292
  – 73 آقای سیدمجتبی صالحی مشهور به سید امیر فرزند سید عباس کد نامزد 295
  – 74 آقای سیدمرتضی صالحی مشهور به سید احمد فرزند میرصالح کد نامزد 296
  – 75 آقای سیدحسین صالحی نیا مشهور به صالح فرزند میرصالح کد نامزد 297
  – 76 آقای مسعود صفری فرزند عباسعلی کد نامزد 298
  – 77 آقای بهمن صفری مرمتی فرزند محمد کد نامزد 414
  – 78 آقای علی اکبر عابدینی فرزند محمدحسین کد نامزد 416
  – 79 آقای مجید عالیشاه مشهور به فرزند صفر کد نامزد 417
  – 80 خانم فاطمه عباس زاده جویباری فرزند عباس کد نامزد 418
  – 81 آقای علی عباسی فرزند شعبان کد نامزد 419
  – 82 آقای ابوذر عباسی رستاقی فرزند علی کد نامزد 421
  – 83 آقای الیاس عبدی کارکنده فرزند علی کد نامزد 424
  – 84 خانم مرضیه عبوری فرزند علی اکبر کد نامزد 425
  – 85 آقای اسماعیل عرب فرزند ابراهیم کد نامزد 426
  – 86 آقای میلاد عرب فرزند ناصر کد نامزد 427
  – 87 آقای اسفندیار عشوری سوادکوهی فرزند قربان کد نامزد 429
  – 88 آقای سیدعلی علمدار فرزند سید حسین کد نامزد 452
  – 89 آقای سیدمهدی علوی فرزند سید علی اکبر کد نامزد 454
  – 90 آقای جمشید عمرانی فر فرزند احمد کد نامزد 456
  – 91 آقای محمد عنایتی پرچنکی فرزند عزت اله کد نامزد 457
  – 92 آقای محمدرضا فردین فرزند محمدعلی کد نامزد 459
  – 93 خانم سارا فرهمندراد فرزند جعفر کد نامزد 461
  – 94 آقای سیدحسین قادری پائین کولائی فرزند سید علی کد نامزد 462
  – 95 خانم اشرف السادات قاسمی فرزند سید قاسم کد نامزد 464
  – 96 آقای سیدجمشید قاسمی فرزند سیدحسین کد نامزد 465
  – 97 آقای قاسم قاسمی فرزند علی کد نامزد 467
  – 98 آقای محمدرضا قاسمی سیدمحله فرزند علی کد نامزد 469
  – 99 آقای مجتبی قربانی فرزند حسن کد نامزد 471
  – 100 آقای مجید قربانی فرزند رحمن کد نامزد 472
  – 101 آقای مرتضی قربانی فرزند حسین کد نامزد 474
  – 102 خانم زینب قلی نژاد فرزند روح اله کد نامزد 476
  – 103 آقای آرمان قلی نژادپاجی فرزند داریوش کد نامزد 478
  – 104 خانم ماه سلطان کاشی فرزند احمد کد نامزد 479
  – 105 آقای علی رضا کاظمی کاوردی فرزند نعمت اله کد نامزد 481
  – 106 آقای حسین کاوه تلاوکی فرزند قاسم کد نامزد 482
  – 107 آقای مهدی کردان فرزند محمد کد نامزد 484
  – 108 خانم نجمه کفشگرکیاسری فرزند عابدین کد نامزد 485
  – 109 آقای بابک کلانتری فرزند محمدتقی کد نامزد 486
  – 110 آقای سیدهادی کلانتری فرزند سید ابراهیم کد نامزد 487
  – 111 آقای میثم کوثری لنگری فرزند محمود کد نامزد 491
  – 112 آقای موسی کولائیان فرزند مهدی کد نامزد 492
  – 113 آقای فرزاد گوهردهی فرزند علی اکبر کد نامزد 494
  – 114 آقای سیدیوشع لاریمی فرزند یوسف کد نامزد 495
  – 115 آقای محمدهادی لقمانپور فرزند محمد کد نامزد 496
  – 116 خانم مستوره لمعانی فرزند عادل کد نامزد 497
  – 117 آقای محسن متولیان شاه رضائی فرزند محمود کد نامزد 498
  – 118 آقای مجتبی محسنی ارزفونی فرزند باب الله کد نامزد 514
  – 119 آقای اسحق محمدپور فرزند دوستعلی کد نامزد 515
  – 120 آقای همت محمدنژاد فرزند محمود کد نامزد 516
  – 121 آقای سیدمحسن محمدی فرزند سیدجلیل کد نامزد 517
  – 122 آقای محمدحسن محمدی کیادهی فرزند محمد قلی کد نامزد 519
  – 123 آقای علیرضا مختارزاده فرزند یوسف رضا کد نامزد 524
  – 124 آقای سیدمسعود مدینه فرزند سید ضیا کد نامزد 526
  – 125 آقای محمدجواد مرادی کیاپی فرزند حسینعلی کد نامزد 527
  – 126 آقای رضا مشاهدی فرزند حسن کد نامزد 528
  – 127 آقای مصطفی معافی فرزند قنبرعلی کد نامزد 529
  – 128 آقای حسین مهدیان فرزند رمضانعلی کد نامزد 545
  – 129 آقای محمدحسین مهران فر فرزند مهدی کد نامزد 546
  – 130 آقای احسان میرزائی سروکلائی فرزند فیض اله کد نامزد 549
  – 131 آقای سیدداود میرفضلی فرزند سید نظام کد نامزد 561
  – 132 آقای سیداحمد میری فرزند میرعبداله کد نامزد 562
  – 133 آقای عباس نجاریان ساروی فرزند محمد کد نامزد 564
  – 134 آقای رضا نجفی فرزند نجف کد نامزد 565
  – 135 آقای عابس نصیری فرزند ناصر کد نامزد 567
  – 136 آقای سیدعبدالحسین نصیری ولیک بنی فرزند سیدکریم کد نامزد 568
  – 137 آقای حسین نظری فرزند محمود کد نامزد 569
  – 138 آقای قوام الدین نظری خادم الشریعه فرزند عبدالله کد نامزد 571
  – 139 آقای حامد نظری هشجین فرزند امین کد نامزد 572
  – 140 آقای فیض اله نفجم فرزند ابراهیم کد نامزد 574
  – 141 آقای فرامرز نقیبی علمداردهی فرزند غلامعلی کد نامزد 575
  – 142 آقای ناصر نقی زاده فرزند حسین کد نامزد 576
  – 143 آقای محمد نونهال خوشروئی فرزند محمود کد نامزد 578
  – 144 آقای منصور نیستانی فرزند محمد کد نامزد 579
  – 145 آقای غلام رضا نیک دوز فرزند محمد کد نامزد 581
  – 146 آقای سیدسعید هاشمی سلیمی فرزند سیدحمید کد نامزد 582
  – 147 آقای روح اله واحدی خرم آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد 584
  – 148 خانم سمیرا ورداسبی جویباری فرزند خلیل ا… کد نامزد 585
  – 149 آقای مصطفی ولی فرزند باب اله کد نامزد 586
  – 150 خانم بهاره وهابی فرزند عبدالوهاب کد نامزد 587
  – 151 آقای عبداله یزدانی فرزند یحیی کد نامزد 589
  – 152 آقای سیدحسین یوسفی فرزند سیدنعمت اله کد نامزد 591
  – 153 آقای کوروش یوسفی ساداتی فرزند دوستعلی کد نامزد 592

  اخبار مرتبط

  نظرات  آخرین اخبار