امروز : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
معاون سیاسی امنیتی سابق استان مازندران:

سیمای مازندران پس از یک‌سال که هیچ پس از چهار سال هم تغییر نکرد/ در هیچ دولتی حق مازندران به صورت واقعی ادا نشد

معاون سیاسی امنیتی سابق استاندار مازندران با اشاره به اظهارات استاندار مازندران در ارتباط با تغییر سیمای مازندران در مدت یک‌سال در زمان تودیع وی از سمت معاونت سیاسی...

گزارش تصویری
دوره شهید اوینی
نشر خبر
تیتر امروز
سیمرغ ما
بلاغ
یتیم خانه
آشکده
خبرنگار